The Women and the Murderer ผู้หญิงกับฆาตกร (2021)

The Women and the Murderer ผู้หญิงกับฆาตกร (2021)

สารคดีย้อนรอยการตามล่าตัวกีย์ จอร์จ ฆาตกรต่อเนื่อง ผ่านเส้นทางการต่อสู้ของผู้หญิง 2 คนผู้ไม่เคยย่อท้อ คนหนึ่งคือหัวหน้าหน่วยอาชญากรรมและอีกคนคือแม่ของเหยื่อ

ป้ายกำกับ:

The Women and the Murderer ผู้หญิงกับฆาตกร (2021)