The Forgotten Battle สงครามที่ถูกลืม (2020)

The Forgotten Battle สงครามที่ถูกลืม (2020)

ระหว่างปฏิบัติการต่อสู้ครั้งสำคัญที่แม่น้ำสเกลต์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง นักบินเครื่องร่อน ทหารนาซี และสมาชิกของกลุ่มต่อต้านคนหนึ่งต้องเผชิญกับชะตากรรมอันน่าเศร้า

ป้ายกำกับ:

The Forgotten Battle สงครามที่ถูกลืม (2020)