Swallow กล้ำกลืน (2021)

Swallow กล้ำกลืน (2021)

ในช่วงยุค 80 กรุงเลกอส ประเทศไนจีเรีย ชีวิตของโตลานีต้องชะงักจากสภาวะที่กดดันเกินต้านทาน เธอได้ก้าวเข้าสู่วงการยาเสพติดพร้อมเพื่อนที่จัดเจนและต้องรับผลที่ตามมา

ป้ายกำกับ:

Swallow กล้ำกลืน (2021)

แนะนำสำหรับคุณ