Laoshan Taoist ลัทธิเต๋าแห่งเขาเหลาซาน (2021)

Laoshan Taoist ลัทธิเต๋าแห่งเขาเหลาซาน (2021)

หวังเซิงเด็กหนุ่มผู้ไม่จริงจังกับสิ่งใด อยากจะฝึกฝนวรยุทธ์ของลัทธิเต๋าแห่งภูเขาเหลา ภายใต้ข้อสงสยของคนหมู่มากเขายืนยันจะออกเดินทางตามหาลัทธิเต๋า หลังผ่านอุปสรรคไม่คาดคิดมามากมาย เขาก็ได้รับการช่วยเหลือจากปรมาจารย์และพวกพ้องในสำนัก หลังจากไขปริศนาเกี่ยวกับชีวิต และเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับจิตใจแล้ว

ป้ายกำกับ:

Laoshan Taoist ลัทธิเต๋าแห่งเขาเหลาซาน (2021)

แนะนำสำหรับคุณ