Kokoda โคโคดา สมรภูมิเลือด (2006)

Kokoda โคโคดา สมรภูมิเลือด (2006)

ปี 1942 กองทัพญี่ปุ่นส่งกำลังทหารเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 อันโหดร้ายประเทศออสเตเลียถูกรุกรานญี่ปุ่นเข้ายึดคร องแหลม โคโคด้า เพื่อยึดเป็นฐานทัพ หน่วยรบอเมริกันถูกส่งเข้าไปภายใต้การนำของกองกำลังพ ิเศษ เพื่อปกป้องพื้นที่ของ โคโคด้า หลายคนต้องตายเพราะเดินป่า ไม่มีอาหาร ไม่มีที่พัก ศัตรูที่จ้องเอาชีวิตผู้ที่รอดไปได้ คือพวกเดนตาย เท่านั้น

ป้ายกำกับ:

Kokoda โคโคดา สมรภูมิเลือด (2006)

แนะนำสำหรับคุณ