Fierce กู่ร้องให้ก้องรัก (2020)

Fierce กู่ร้องให้ก้องรัก (2020)

เรื่องของนักร้องสาวที่ต้องการความรักจากพ่อของเธอ เธอจึงตัดสินใจไปประกวดรายการความสามารถยอดนิยมเธอสร้างเสียงฮือฮาขึ้นในรายการได้เป็นอย่างมาก

ป้ายกำกับ:

Fierce กู่ร้องให้ก้องรัก (2020)