Caught by a Wave คลื่นรักฤดูร้อน (2021)

Caught by a Wave คลื่นรักฤดูร้อน (2021)

เรื่องย่อ Caught by a Wave : เมื่อความรักของเด็กหนุ่มและหญิงสาวชาวชิลีได้เริ่มก่อตัวขึ้นในช่วงฤดูร้อนของพวกเขา หลังจากนั้นไม่นานพวกเขาทั้งสองก็ได้เรียนรู้เรื่องราวความรักและความเศร้าไปพร้อมกัน

ป้ายกำกับ:

Caught by a Wave คลื่นรักฤดูร้อน (2021)