Arisaka อาริซากะ (2021)

Arisaka อาริซากะ (2021)

เรื่องราวของตำรวจหญิงที่ได้ย้อนรอยประวัติศาสตร์บนเส้นทางมรณะบาตาอาน ขณะพยายามหลบหนีจากเงื้อมมือคนโฉด... และหาทางสนองแค้นอย่างสาสม

ป้ายกำกับ:

Arisaka อาริซากะ (2021)