Chat with us, powered by LiveChat

Amina อะมีนา ราชินีนักรบ (2021)

Amina อะมีนา ราชินีนักรบ (2021)

ในผลงานที่สร้างจากเรื่องจริง ช่วงศตวรรษที่ 16 ในอาณาจักรซัซเซาซึ่งปัจจุบันคือเมืองซาเรียในไนจีเรีย อะมีนาต้องหันไปใช้ทักษะและกลยุทธ์ทางทหารเพื่อปกป้องอาณาจักรของบรรพบุรุษ

ป้ายกำกับ:

Amina อะมีนา ราชินีนักรบ (2021)