Odio de Dani Rovira ดานี โรวิรา เกลียดให้หนำขำให้เหนื่อย (2021)

Odio de Dani Rovira ดานี โรวิรา เกลียดให้หนำขำให้เหนื่อย (2021)

เรื่องย่อ : Odio de Dani Rovira (2021) ดานี โรวิรา เกลียดให้หนำขำให้เหนื่อย ความพิเศษ 60 นาทีโดย Dani Rovira ซึ่งประกอบด้วยบทพูดคนเดียวที่เขานำเสนอสิ่งที่ซื่อสัตย์และไม่เคารพต่อมนุษยชาติในปัจจุบันอย่างตรงไปตรงมาที่สุด หลังจากจบแล้วมีเพียงสองสิ่งที่อาจเกิดขึ้น: คุณจะรักเขาหรือคุณจะเกลียดเขาไปตลอดชีวิต แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งรับประกันเสียงหัวเราะ

ป้ายกำกับ:

Odio de Dani Rovira ดานี โรวิรา เกลียดให้หนำขำให้เหนื่อย (2021)